1. Home
  2. Docs
  3. Opsætning
  4. Caching

Caching

Der er ingen grund til, at cache de resultater der hentes fra EAN API. Vi har implmenteret caching på alle kald og hvis du implementerer caching vil det medføre, at du får den nyeste data langsommere end hvis du blot lader vores cache gøre arbejdet.

Vi anbefaler derfor at du ikke cacher dataene fra EAN API.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?