1. Home
  2. Docs
  3. Endpoints
  4. EAN Data
  5. search/ean/{ean_number}

search/ean/{ean_number}

Dette endpoint søger efter virksomheder ud fra et EAN-nummer.

Bemærk at dette endpoint kun returerer selve produktionsenhedsnumrene og ikke den fulde data for produktionsenheder.

Returformat når der findes resultater

JSON

Returformat når der ikke findes resultater

JSON

Returformat ved fejl

JSON

How can we help?